Yumuşatma sistemleri kullandığınız cihazları kireçli suyun zararlarına karşı korurken ayrıca genel boru hatlarınızda kirecin sebep olduğu daralma, tıkanma, delinme ve aşınmaları engeller. Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan Kalsiyum (Ca+2) ve

Magnezyum (Mg+2) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır. Katyonik reçinede bulunan Sodyum (Na+1) iyonlarının , kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirerek gerçekleştirdiği uzaklaştırma işlemidir. Bu işlem sonrasında doyuma ulaşan reçinenin tuzlu su ile zaman yada debi kontrollü rejenerasyon işlemi yapılmalıdır. Smith, mühendislerimizin itinalı çalışmaları ile kullanım alanınız ve ihtiyacınıza göre size özel çözümler sunar. İhtiyacınıza özel su yumuşatma çözümleri Endüstriyel alanda ise yumuşak su kullanarak hem proses aşamalarında verimliliği arttırabilir hem de cihazlarınızı koruyarak çalışma ömürlerinin uzatılmasını sağlayabilirsiniz.

Yumuşak su ihtiyacının mühim olduğu sektörlerde,  sert sudan kaynaklanan kireç tabakası  ısı ve enerji kaybına ayrıca makinalarınızda ciddi arızaların oluşumuna ve yüksek mali kayıplar yaşamanıza neden olur. Smith yüksek kapasiteli su yumuşatma sistemleri size özel olarak projelendirilir. Size uygun çözümler sunulurken uzman ekibimiz tarafından, suyun sertlik derecesi, tüketim miktarı, reçine katsayısı, rejenerasyon periyodu ve otomasyon sistemi gibi unsurlar dikkate alınarak en yüksek verim alabileceğiniz yumuşatma sistemleri projelendirilir. Elde edilen yumuşak su, kalsiyum iyonlarını paspaslamakla israf edilmediğinden, aynı temizlik çabası için daha az sabun gerektirir. Yumuşak su ayrıca ve bağlantı parçalarında kireç birikmesini azaltarak veya ortadan kaldırarak sıhhi tesisatın ömrünü uzatır.

Su yumuşatma, genellikle kireç yumuşatma veya iyon değiştirme reçineleri kullanılarak gerçekleştirilir, ancak sistemlerinde veya kullanılarak giderek daha fazla yapılır. İçindekiler Suda kalsiyum ve magnezyum gibi bazı metal iyonlarının esasen , ve olarak bulunması çeşitli sorunlara neden olur. Sert kirletebilecek ve artırabilecek ve birikimine neden olur. Endüstriyel ölçekte su yumuşatma tesislerinde, yeniden üretme işleminden çıkan atık su, kanalizasyon sistemlerini etkileyebilecek ölçeği çökeltebilir. Yumuşak suyla sabun kullanırken yaşanan kayganlık hissi oluşur, çünkü sabunlar cildin yüzey katmanlarındaki yağlara bağlanma eğilimindedir, bu sayede sabun molekülleri basit dilüsyonla çıkarılmasını zorlaştırır. Buna karşılık, sert su alanlarında, durulama suyu, çözünmeyen tuzlar oluşturan kalsiyum veya magnezyum iyonları içerir, artık sabunu deriden etkili bir şekilde uzaklaştırır, ancak potansiyel olarak genellikle adı verilen küvet ve duş yüzeylerinde çözünmeyen stearatlar kaplaması bırakır. Bu rekabet edici etkilerin arzu edilebilirliği kişisel tercihlere göre değişir ve yumuşak suyun etkilerinden hoşlanmayanlar, , veya gibi kimyasal maddeler ekleyerek suyu sertleştirmeyi seçebilir.

Su sertliğini gidermek için en yaygın yöntem veya ters ozmoza dayanır. Diğer yaklaşımlar, maddelerinin eklenmesiyle çökeltme yöntemlerini ve sekestrasyonunu içerir. Evde kullanım amaçlı geleneksel su yumuşatma cihazları, “sertlik iyonları” nın (örneğin Ca2 + ve Mg2 +) sodyum iyonları ile değiştirildiği bir iyon değişim reçinesine bağlıdır. NSF / Standard 44 tarafından tarif edildiği gibi, iyon değişim cihazları magnezyum ve kalsiyumun (Mg2 + ve Ca2 +) sodyum veya potasyum iyonları (Na + ve K +) ile değiştirilmesiyle sertliği azaltır. İyon değiştirme reçineleri, şeklinde, evsel su yumuşatma ünitelerinin işlevsel bir bileşenidir. İyon değiştirici reçineler, iki değerli katyonların (Ca ++) tek değerli katyonlardan (Na +) daha güçlü bağlandığı anyonik fonksiyonel grupları içeren organik polimerlerdir. olarak adlandırılan inorganik maddeler ayrıca iyon değiştirme özellikleri de sergilerler. Bu mineraller çamaşır deterjanlarında yaygın olarak kullanılır. Reçinelerden salınan karbonat, bikarbonat, sülfat iyonlarını ve emilen hidroksit iyonlarını çıkarmak için de reçineler mevcuttur. Mevcut tüm Na + iyonları kalsiyum ya da magnezyum iyonları ile değiştirildiğinde, kullanılan reçine tipine bağlı olarak bir sodyum klorür ya da sodyum hidroksit çözeltisi kullanılarak Ca2 + ve Mg2 + iyonları edilerek reçine şarj edilmelidir. Anyonik reçineler için, rejenerasyon tipik olarak bir sodyum hidroksit (lye) veya potasyum hidroksit çözeltisi kullanır. İstenmeyen kalsiyum ve magnezyum tuzlarını içeren iyon değişim kolonundan elüt edilen tipik olarak sistemine deşarj edilir. Kireç yumuşatma, daha yumuşak hale getirmek için sert suya ilave edilen işlemdir. İyon değiştirme yöntemine göre birçok avantaja sahiptir, ancak esas olarak ticari arıtma uygulamaları için uygundur. Şelatörler, kimyasal analizde, su yumuşatıcıları olarak kullanılır ve ve gibi birçok ticari üründe bulunan bileşenlerdir. , sabunlardaki, kişisel bakım ürünlerindeki ve suyu yumuşatmak için kullanılır.

Yaygın olarak kullanılan bir sentetik şelatör, tetrasodyum veya bisodium tuzu olarak bulunabilen etilendiamintetraasetik asittir, ev ve kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılmasına ilişkin çevresel ve sucul toksisite kaygıları nedeniyle, sodyum fitat / fitik asit, tetrasodyum glutamat diasetat ve trisodyum etilendiamin disüksinat gibi alternatifler daha yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Ca2 + ve Mg2 + uçucu olmayan tuzlar olarak bulunduğundan, su damıtılarak çıkarılabilirler. Damıtma çoğu durumda çok pahalıdır. suyu yumuşaktır, çünkü buharlaşma, yoğuşma ve çökeltme sırasında doğal olarak damıtılır.

Paylaşabilirsiniz

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin