Seralar İçin Arıtma Sistemleri

TOPRAKSIZ TARIM (SUDA TARIM)
Her canlının büyümesi için gerekli minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerin çeşidi ve miktarı her canlıya göre değişir. Bunun yanı sıra var olan çevre koşulları da bu gelişime etki eder. Bu kural haliyle bitkilerde de geçerlidir. Bu yüzden insanlar olumsuz çevre koşullarını kontrol etmek ve yılın her döneminde ürün elde etmek için sera yöntemini geliştirmişlerdir. Tarlada yapılan tarım da bitkinin isteklerini ona toprak veya sulama vasıtasıyla verebiliriz. Fakat onun çevre koşullarını kontrol edemeyiz.
Topraksız tarım yani diğer adıyla suda tarımın avantajı topraktaki sera sistemine göre, bitkinin büyümesi de kontrol altında olmasıdır. Yani bitkinin frenleme sistemini ortadan kaldırmaktır. Tarladaki üretimden farkı ise bitkilerin diğer koşullardan da arındırmaktır.
Topraksız tarımda; Bitkinin istediği mineralleri su yoluyla bitkiye vermektir. Tek önemli nokta bitkiyi ayakta tutacak ve köklerinin suya değmesini sağlayacak materyal içerisinde yapmaktır. Topraksız tarım yöntemi seralarda sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

 

TOPRAKLI TARIM
Topraklı tarım; bitkilerin uygun koşullarda toprakla temas ederek yetiştirilmesidir.
Seralar, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapı elemanlarıdır.
Ilıman iklimin hüküm sürdüğü yerlerde sebze ve meyve yetiştiriciliği, genellikle sebzelerde cam örtü, meyvelerde ise plastik örtü altında yapılmaktadır. Profesyonel seranın tamamı galvanizli olup inşaatı vidalalarla monte edilen, statik hesaplamaları bulunan coğrafik konuma ve içerisinde yetişecek olan ürünün tonajına bağlı olarak projelendirilen seralardır.

Seralarda sağlanan yapay koşullar:
•    Isıtma
•    Havalandırma
•    Sulama ve Gübreleme
•    İlaçlama olup bütün bunlar teknoloji kullanımı ile gerçekleştirilir.

SERA İKLİMLENDİRME KOŞULLARI

Isıtma
Bitkilerin istediği ısıyı sağlama, bitkileri her ne kadar örtü altına almakla gerçekleşse de bu yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda, sera içine ısıtma sistemleri konur. Bu sistemler sera içindeki ısıyı istenilen aralıkta sabit tutmaktadır.

Havalandırma
Sera içindeki nem oranı, havalandırma sistemleriyle sağlanır. Havalandırma ile ayrıca bitkilerin döllenmeleri sağlanır.

Sulama ve Gübreleme
Sera içine alınan bitkilerin sulama zamanlarını ve uygun sulama biçimlerini belirleme, gerekli hallerde, bitkilerin sağlıklı gelişmeleri için ihtiyaç duydukları gübreler, sulama sistemleriyle gerçekleştirilir.

İlaçlama
Sera içinde bitkilere zarar veren mikroplara karşı etkin bir savaş sera içine kurulan ilaçlama sistemleriyle gerçekleştirilir. Toprak içine yapılacak ilaçlama uygun hallerde sulama sistemleriyle yapılır. Eğer ilaçlama bitkilerin toprak üstündeki kısımlarına yapılacaksa, bu ayrı bir ilaçlama sistemiyle gerçekleştirilir.

Sera Sisleme Sistemleri
Sisleme Sistemi, kısa zaman içerisinde ortam serinletmesi için kullanılan ve serada bulunan bitkinin ihtiyacı olan nemin sağlanması amacıyla kullanılan sistemdir. Seralarda bitkinin ihtiyacı olan nemi sağlamak ve yine sera iç ortam sıcaklığını düşürmek amacı ile kurulan sistemlerden biri sisleme yöntemidir. Sisleme yöntemi, havanın nemlendirilmesi ile toprak sulaması arasında bir tekniktir.

Sisleme Sistemi Çalışma Prensipleri

Sisleme Sistemi farklı elemanlardan oluşur.
• Yüksek basınçlı pompa (70-150 bar 8-35 l/dak. kapasiteli)
• Ansenkronize ektromotor
• Basınç regülatörü
• Suyu mekanik olarak temizleyen filtre (5-20 micron) tıkanmayı önler
• Püskürtme memesi
• Kontrol paneli
Küçük su damlaları buharlaşarak soğutmayı meydana getirir. Çevredeki ısı absorbe edilmiş olur. 10 mikrondan ince su damlacıkları püskürtme memeleri sayesinde serpilerek, çevre ve bitki ıslanmadan nem artar.

Sisleme Sistemi Kullanım Alanları
İklimlendirme
İlaçlama
Ortam serinletmek
Sulama
Nemlendirme
Sterilizasyon amacıyla farklı ortamlarda

Sisleme Sistemi İçin Kullanılması Gereken Su
Seralarda sulama sistemleri projelenirken su ve enerji tasarrufu sağlayan sistemlerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Su tasarrufundan verilen suyun yüzey akışa geçen, derine sızan ve buharlaşan miktarının minimuma indirilmesi, enerji tasarrufundan ise verilen sulama suyunun buharlaşması azaltılarak örtü yüzeyinden kaybolan gizli ısının azaltılması anlaşılmalıdır. Son yıllarda kurulan modern seralarda tek bitkiyi sulayan spagetti damlatıcılara sahip damla sulama sistemleri kullanılmaktadır. Orta derecede teknolojiye sahip seralarda toprağa doğrudan dikimde masuraları sulayan damla sulama sistemleri kullanılmaktadır.

Sera sulamasında kullanılacak suyun mutlaka analiz edilmesi gereklidir. Yapılacak olan analizler sonucunda mevcut kaynağın sulamada kullanılmasına karar verilmelidir.

Sera Sisleme Sisteminde Dikkat Edilmesi Gereken Su Parametreleri;
*TDS
*İLETKENLİK
*pH
*SERTLİK

Yapılan analiz sonrasında yukarıda belirtilen parametreler doğrultusunda uygun arıtma sistemleri seçilmelidir.

Bu sistemlere örnek verecek olursak;

*Klor Dozaj Sistemleri(Bakteri Oluşumunun Önlenmesi)

*Filtrasyon Sistemleri(Tat, Koku, Partikül Madde, Bulanıklık,Renk Giderimi)

*Yumuşatma Sistemleri (Sertlik Giderimi)

*Ters Osmoz Sistemleri ( Kimyasal Paremetre Giderim-İstenilen İletkenliğin Sağlanması)

SULAMA SUYU KRİTERLERİ

*Sulamada kullanılacak olan sular havalandırılmış olmalıdır.
* Sulama suyu soğuk olmamalıdır.
*Sulama suyunun içerisinde bitkilere zararlı madensel maddeler bulunmamalıdır.
* Sulama suyu tuzlu ve sodalı olmamalıdır.

 

Kalite Kriterleri I.Sınıf Su (Çok iyi) II. Sınıf Su (İyi) III. Sınıf Su (Kullanılabilir) IV. Sınıf Su (İhtiyatla kullanılmalı) V. Sınıf Su (Zararlı uygun değil)
EC 25×106 0 – 250 250 – 750 750 – 2000 2000 – 3000 > 3000
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (%Na) < 20 20 – 40  40 – 60 60 – 80 > 80
Sodyum Adsorsiyon Oranı (SAR) < 10 10 – 18 18 – 26 > 26
Sodyum karbonat kalıntısı (RSC) meq/l

mg/l

> 1,25

< 66

1,25 – 2,5

66 – 133

> 2,5

> 133

Klorür (Cl), meq/l

mg/l

0 – 4

0 – 142

4 – 7

142 – 249

7 – 12

249 – 426

12 – 20

426 – 710

> 20

>710

Sülfat (SO4=) meq/l

mg/l

0 – 4

0 – 192

4 – 7

192 – 336

7 – 12

336 – 575

12 – 20

575 – 960

> 20

> 960

Toplam Tuz Konsantrasyonu (mg/l) 0 – 175 175 – 575 575 – 1400 1400 – 2100 > 2100
Bor Konsantrasyonu (mg/l) 0 – 0,5 0,5 – 1,12 1,12 – 2,0 > 2,0                       –
Sulama Suyu Sınıfı* C1S1 C1S2,

C2S2,

C2S1

C1S3, C2S3,

C3S3, C3S2,

C3S1

C1S4, C2S4, C3S4,

C4S4, C4S3, C4S2,

C4S1

                      –
NO3 veya NH4+mg/l 0 – 5 5 – 10 10 – 30 30 – 50 > 50
Fekal Koliform ** 1/100 ml 0 – 2 2 – 20 20 – 100 100 – 1000 > 1000
BOI5 (mg/l) 0 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 200 > 200
Askıda katı madde (mg/l) 20 30 45 60 > 100
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 9 < 6 veya > 9
Sıcaklık 30 30 35 40 > 40

 

Bitkilerin Bor Mineraline Karşı Dayanıklıklarına Göre Sulama Sularının Sınıflandırılması

Sulama Suyundaki Bor Konsantrasyonu (mg/1)

Sulama Suyu

Sınıfı

Duyarlı

Bitkiler 1 (mg/l)

Orta Derecede 2

Dayanıklı Bitkiler

Dayanıklı 3 Bitkiler
I 0,33’ten az 0,67’den az 1,0’den az
II 0,33 – 0,67 0,67 – 1,33 1,00 – 2,00
III 0,67 – 1,00 1,33 – 2,00 2,00 – 3,00
IV 100 – 1,25 2,00 – 2,50 3,00 – 3,75
V 1,25’ten fazla 2,50’den fazla 3,75’den fazla

1 : Örnek ; Ceviz, Limon, İncir, Elma, Üzüm ve Fasulye
2 : Örnek : Arpa, Buğday. Mısır, Yulaf, Zeytin ve Pamuk
3 : Örnek : Şeker Pancarı, Yonca, Bakla, Soğan, Marul ve Havuç

 

Sulama Sularında İzin Verilebilen Maksimum Ağır Metal ve Toksik Elementlerin Konsantrasyonları

Elementler Birim alana verilebilecek maksimum toplam miktarlar, kg/ha Her türlü zeminde sürekli sulama yapılması durumun da sınır değerler mg/l pH değeri 6,0 – 8,5 arasında olan killi zeminlerde 24 yıldan daha az sulama yapıldığında, mg/l
Alüminyum (Al) 4600 5,0 20,0
Arsenik (As) 90 0,1 2,0
Berilyum (Be) 90 0,1 0,5
Bor (B) 680 2,0
Kadminyum (Cd) 9 0,01 0,05
Krom (Cr) 90 0,1 1,0
Kobalt (Co) 45 0,05 5,0
Bakır (Cu) 190 0,2 5,0
Florür (F) 920 1,0 15,0
Demir (Fe) 4600 5,0 20,0
Kurşun (Pb) 4600 5,0 10,0
Lityum (Li) 2,5 2,5
Manganez (Mn) 920 0,2 2,0
Molibden (Mo) 9 0,01 0,05
Nikel (Ni) 920 0,2 2,0
Selenyum (Se) 16 0,02 0,02
Vanadyum (V) 0,1 1,0
Çinko (Zn) 1840 2,0 10,0

1 Sulanan narenciye için 0.075 mg/1’dir.
2 Yalnız demir içeriği fazla olan asitli killi topraklarda izin verilen konsantrasyondur.

Yukarıda belirtilen tablolardaki parametreler dikkate alınarak sulama suyu olarak kullanılacak olan suyun kalitesi arıtma sistemleri kullanımı ile sağlanmalıdır.

Kuşadası Su Arıtma ihtiyacınız doğrultusunda sera arıtma ve sulama sistemlerinin projelendirilmesi, satışı ve satış sonrası hizmetlerini uzman kadromuzla birlikte sağlamaktayız. Proses çözümleriniz için buradayız.

Paylaşabilirsiniz

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin