TERS OZMOS SİSTEMLERİ

1970’li yıllardan bu güne, Ters Ozmos sistemi, ileri sanayii ülkelerinde, su ve su dışında birçok proses de kullanılmaktadır. Ters Ozmos (Reverse Ozmos) Sistemi klasik arıtım sistemlerinin yetersiz kaldığı sulara (içme suyu üretimi, gıda sanayi, enerji santralleri, kimya sanayi, ilaç sanayi, kozmetik, diyaliz üniteleri, tekstil sanayi, cam sanayi, deniz suyundan şehir ve kullanma suyu üretimi, iletkenliği yüksek olan kuyu sularının arıtılması vb.) uygulanan, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran, saf su eldesine yönelik membran filtrasyon yöntemidir.

Bu sistem yüksek basınç altında suyun yarı geçirgen özellik taşıyan membran yardımıyla %92-98 oranında içindeki katı maddeleri, minarelleri ve mikroorganizmaları da ortamdan uzaklaştırarak temiz su eldesini sağlar.

Kullanım Alanları:

• Laboratuarlarda

• Sanayi ve Endüstrilerde

• Akü üretiminde

• Diyaliz merkezlerinde

• Buz yapımında

• Biyomedikal uygulamalarda

• Hastanelerde

• Deniz suyu ve kuyu suyundan içme suyu ve işletme suyu üretiminde kullanılmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin