Endüstriyel ters ozmos su sistemleri

Endüstriyel ters ozmos su sistemleri nedir ?

Endüstriyel ters ozmos (RO) su sistemi, yüksek saflıkta su sistemleri, kazan beslemesi, farmasötikler de girmek üzere pekçok sanayi için, merkezi sterilizasyon sistemleri (Laboratuarlar, gıda ve meşrubat, petrol ve gaz, ıslah kurumları, üniversiteler, hastaneler, oteller vd.) için suda toplam çözünmüş katıların (TDS)% 97-99’unu kısmak için epey tesirli bir su arıtma işlemidir.

Endüstriyel Ters Ozmos Su Sistemleri
EGEMSU 0-1.500 GPM’den sınai ters ozmos su sistemleri sunmaktadır. RO, yarı geçirimli bir zardan basınç altında su zorlayarak çözünmüş mineral tuzları, organikler ve başka partikülleri% 99’a kadar kısmak için epey tesirli bir su arıtma işlemidir. İşlem, “ters ozmos” olarak adlandırılır, zira düşük konsantrasyonda çözünmüş katı madde içeren bir çözeltiden gelen suyun, daha yüksek bir yoğunlaşma çözeltisini seyreltmek talip bir zardan geçtiği naturel ozmotik işlemin tersidir. Bir ters ozmos su sistemi yüksek konsantrasyonda çözünmüş katı madde içeren bir çözeltiye bir pompa ile basınç uygulanarak, yoğunlaştırılmış çözeltiden gelen suyun zardan geçmesine niçin olarak indüklenir. Bu suya mahsul suyu adı verilir. Çözünmüş katılar zardan geçmez; atılmış olarak boşaltmak için çoğu kere kere yıkanırlar. Bu yıkama prosedürü, membran yüzeyinin kirlenmesini yahut kirlenmesini de önler.

Paylaşabilirsiniz

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin