SU ARITMA NEDİR REVERSE OZMOS SİSTEM

Su arıtımı nasıl yapılır? Sert ve yumuşak suyun özellikleri nedir?

Su Arıtma Nedir?
İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında sakınca bulunan suların, çeşitli proseslerden geçirilerek kirletici parametrelerinden arındırılmasına “Su Arıtma” denir.

Arıtılmış Su Sağlıklı mıdır?
İhtiyacınıza göre doğru tasarlanmış arıtma sistemlerinden geçirilmiş olan sular elbette sağlıklıdır. Ancak, dikkat edilmeden hatalı seçilmiş olan arıtma cihazlarından temin edilen sular zararlı olabilir ve hatta hastalık yapabilir. Burada sorumluluk tamamıyla tasarım mühendisine aittir. Genelde cihaz kalitesizliğinden kaynaklanan problemler ikincil problemlerdir. Bu tür cihazlar çok arıza yapan cihazlar olmadıklarından Birincil problemler, yanlış tasarımdan kaynaklanmaktadır.

Sert Su Nedir?
Sert su normal olarak konutlarda en çok rastlanan problemdir. Sert su, 1 GPG’nin üzerinde sertlik minerali bulunduran sulardır. En yaygın sertlik mineralleri kalsiyum, manganez ve magnezyumdur. içerisinde bu mineraller arttıkça suyun sertliği artar.

Su Nasıl Yumuşatılır ?
Suyunuz eğer 10 Fr üzerinde sertlikte ise mutlaka yumuşatılması gereklidir.
Suyu yumuşatmanın en pratik yolu iyon değiştirici reçine kullanmaktır. İyon değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer değiştirterek çalışırlar. Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.
Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir. Rejenerasyon esnasında tuzlu su reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur. Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları sertlik iyonlarını reçine taneciklerinden ayırır. Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak, fazla tuz ve sertlik mineralleri tanktan atılır. Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır.

Yumuşatma Ünitelerinde Rejenerasyon Kontrolü Nasıl Yapılır ?
Genelde iki tip kontrol mekanizması vardır.
Miktar (Debi) Kontrollü: Kontrol grubu bir su sayacına bağlıdır. Reçinenin yumuşatabileceği kadar su miktarı kontrol grubuna tanımlanır. Tank içinden belirlenen miktarda su geçtiğinde cihaz rejenerasyona geçmek üzere sinyal alır. Genelde iki depo arası sistemlerde kullanılır
Zaman kontrollü: Kontrol grubu üzerindeki zaman saati vasıtası ile rejenerasyon kontrolü yapılır. Tank içinde iki rejenerasyon arası zaman aralığında yumuşatılacak su miktarına yeterli olacak kadar reçine bulunmalıdır.

Hangi Su Analizleri Yapılmalıdır ?
Görünüm, renk, bulanıklılık, toplam sertlik, klorür, iletkenlik, nitrit, amonyak, nitrat, demir, kurşun, mangan, alkalinite, PH, toplam bakteri, koli form bakteri bakılması gereken parametrelerdir.

Aktif Karbon Nedir? Nasıl Bir Arıtma Sağlar ?
Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Ancak burada, söz konusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpsiyon mekanizması işlemektedir. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
Aktif karbon sistemlerin dizaynında, ünite tankı içindeki yatak hızının klor giderimi için 25 mt/saat’i organik madde giderimi içinse, 6 mt/saat’i aşmaması gerekir. Bu hızı aşan durumlarda ünite verimli çalışmayacaktır.

Yumuşatılmış Su ile Bahçe Sulamak Doğru mudur ?
Ham su sertliği 30 Fr üzerinde olan suların yumuşatıldıktan sonra bahçe sulamada kullanımı sakıncalıdır. Çünkü su sertliği yükseldikçe suya verilen sodyum miktarı da artmaktadır. Sodyum ise, bitki ve otların sulama suyunda bulunması sakıncalı olan bir parametredir. Sodyum açısından zengin sularla sulanan otlar sarımsı renkte olur.

Ters Ozmoz Nedir ?
Ters ozmoz, suyun içindeki istenmeyen tüm mineralleri sudan ayıran ve saf su ve içme suyu teminine yönelik olarak kullanılan membran filtrasyon prosesinin adıdır. Bu sistemler çapraz akışlı olarak çalışırlar. Bilinen anlamda filtrasyon prosesi değildir. Çünkü membran üzerinde suyun geçişine izin veren gözenekler son derece ufaktır. (Yaklaşık 1 mm’nin 2.000.000’da biri delik çapı). Böyle ufak bir gözenekten sadece su molekülleri ve bazı çok ufak inorganik moleküller geçebilmektedir. Diğer moleküller ise konsantre su fazında sistemden dışarı atılır

Suda Kurşun Ne Anlama Gelir ?
Kurşun insan sağlığı için ciddi bir risktir. Suya kurşun kurşunlu borulardan ve contalardan karışabilir. Kurşun insanlarda, hipertansiyon, duyma zorluğu, anemi, böbrek hastalığı ve zeka kaybı yapar. Kurşunun sudan giderilmesi ancak ters ozmoz ünite veya su yumuşatma ünitesi ile mümkündür

Su arıtma sistemi yeni tanıştığımız bir kavram değil. Fakat su arıtma sistemleri teknolojisindeki gelişmeler gösteriyor ki burada yeniden keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir düzen var. Hem de eski tecrübelerinizi tamamen unutmanızı sağlayacak bir düzen.
Temiz içme suyu, sadece bir şehrin, bir ülkenin meselesi değil; tüm dünyanın, tüm insanlığın ortak meselesi. Şebeke sularının aynı zamanda içme suyu olarak kullanılabilmesi de aynı şekilde ne yalnızca kullanan kişilerin sağlığı ne de ekonomisi ile ilgili. Tüm dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren su arıtma konusunun en temeline inmeye ne dersiniz? Bildiğiniz bir şeyi sahiplenmeniz çok daha kolay olacaktır. İşte su arıtma sistemlerinin çalışma düzeni…

1. Suyun sabit döngüsüÖncelikle dünyadaki su miktarının asla değişmediğini bilmeniz gerekiyor. Suyun sabit döngüsü değişmediği sürece, suyun miktarı da değişmeyecek. Okyanuslar, nehirler ve göllerden buharlaşan su, bulutların yardımıyla taze yağmur olarak yağar ve bu döngü devam ettiği sürece de suyun miktarı aynı kalacak. Su arıtma sistemlerinin, doğaya olan sevgisini ve saygısını da buradan anlayabilirsiniz.

2. Döngü elbette kirlendi! Aslında bu kusursuz ve inanması güç döngü, suyumuzu temiz tutmak için tek başına yeterliydi. Fakat dünyadaki kirliliğin dev boyutlara ulaşması, bu döngünün tek başına insanlara temiz su temin etme şansını ortadan kaldırdı. Havaya karışan veya doğrudan suya karışan kirlilik, atmosfere karışan dumanlar, hem buharlaşan hem de yağan suyun pis olmasına neden oluyor.

3.Su, ne kadar tatlısın! Dünyanın dörtte biri su ama bu suların sadece yüzde biri tatlı su… Bu tatlı suya ulaşmak da yaşadığımız hayatlar ve çevresel etmenler nedeniyle imkansız görünüyor. Aslında bu suya musluktan ulaşmamız mümkün ama kirliliğin ulaştığı boyut nedeniyle, musluktan su içmek bir korku filmi sahnesi ile eş değer tutuluyor. Ama fark yaratan ters osmoz sistemi sayesinde, korku filmi sahnesi olmaktan çıkıp, hayatınızda aldığınız en iyi kararlardan biri haline dönüşecek.

4.Ters Osmoz sistemiTers osmoz, devrim niteliğinde bir teknoloji ve musluktan su içmek için muazzam bir sisteme sahip. İlk ortaya çıktığında, gemilerde içme suyu üretmeye yarıyordu fakat günümüzde teknolojinin de ilerlemiş olmasıyla ters osmoz evlerimize girmeyi başardı.
Kısaca deniz suyunu, içme suyuna dönüştüren ters osmoz sistemi tamamen doğal bir yöntemdir. Suyun az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama emilme sürecine Osmoz adı verilir. Ters osmoz ise bu süreci basınçla tersine döndürür ve temiz suyu elde etmenizi sağlar.

5. Filtreler Osmoz sistemi için toplamda 6 aşama gerekiyor bu da suyun arıtılma sürecinde 6 farklı filtreden yolculuk yaparak size ulaşması anlamına geliyor.
-Tortu filtresi
-Ön karbon filtre
-Membran filtre
-Son karbon filtre
-İnce filtre
-Anti-bakteriyel (seramik) filtre

Bu altı filtrenin sürecini özetlemek gerekirse, her biri kendi yetenekleri doğrultusunda yok edebilecekleri kir ve bakterilerle uğraşıyorlar. En büyük toz, kum gibi partikülleri tortu filtresi ortadan kaldırıyor. Kimyasallar, ağır metaller, ince toz parçacıkları derken suda bulunan tüm saf olmayan maddeler ortadan kalkıyor.

6. Kurulum ve kontrol
Su arıtma sistemini evinizde kullanmaya başladıktan sonra hiçbir şeyi dert etmenize gerek yok. Periyodik bakımı yapılan arıtma sisteminizde herhangi bir aksaklık veya arıza meydana gelirse, en hızlı şekilde müdahale edilebiliyor. Üstelik temizliği ile de uğraşmanıza gerek yok. Evinizde, musluğunuzdan aynı çocukluğunuzdaki gibi su içmenizi sağlayacak arıtma sistemleri suyun tadına doya doya varmanızı sağlayacak.

SU NEDEN VE NASIL KİRLENİR VE NE YAPMALIYIZ.

Suyun önemi

Su gereksinimi

Suyun organizmadaki fonksiyonları

Suyun organizmadan atılması

Su kaynakları

Suyun insan sağlığı açısından önemi

Suyun mikroflorası

Suların kirlenmesi

Suların kendi kendini temizlemesi

Suyun önemi

Hava, su, ısı, ışık ve besin maddeleri canlıların yaşaması için gerekli temel unsurlardır. Bu unsurların başında oksijen ve su gelmektedir. Canlı organizmayı oluşturan hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için suya gereksinimleri vardır. Su yaşam için en zorunlu maddelerden birisidir. Susuzluğa dayanmak oldukça zordur. İnsan gıda almadan yalnız su içerek yaklaşık 5 hafta hayatını sürdürebildiği, halde susuzluğa ancak 7-12 gün dayanır. Henüz hayatın başlangıcında olan üç aylık bir fötusun

Paylaşabilirsiniz

Yorum ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Haber Bülteni
İndirimlerden Yararlanmak İçin